Copy url from this page and replace it :(translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).
De tien aankondigingen
  1. De onnatuurlijke hoeveelheid mensen op de planeet Aarde, tezamen met de te grote concentraties dieren (vee), zal veroorzaken dat 'Moeder Natuur' rechttrekt wat scheef is gegaan, door middel van pandemieën (lees : miljoenen doden), te beginnen in Azië.
  2. Meer-en-meer ziekten zullen ontstaan én niet-behandelbaar worden, doordat antibiotica niet meer werken. Resistentie is en wordt veroorzaakt middels het toedienen aan vee. Bijeffect is dat ook meer-en-meer dieren ziekten zullen krijgen, wat eveneens weer méér ziekten bij mensen bewerkstelligt.
  3. Het broeikaseffect zal tóch erger blijken dan gedacht. Het totaal aan buitensporige records in weersomstandigheden op dit moment kondigen extreme gevolgen aan, als overstromingen, modderverschuivingen, voedseltekorten, hongersnood enz.
  4. Meer-en-meer schade aan het milieu zal voorkomen door vervuiling van oppervlaktewateren. Flora en fauna verdwijnen of sterven uit.
  5. Flora en fauna verdwijnen buitensporig veel door aanhoudend kappen en stropen.
  6. Mensen krijgen meer-en-meer onenigheid ten aanzien van wat men begrijpt wat werkelijk en waar is, en wat veel mensen aannemen (geloven) wat waar is.
  7. Revoluties in bepaalde landen leiden tot burgeroorlogen, door tweespalt binnen religies.
  8. Het WWW zal meer-en-meer beïnvloed worden door hackers en virussen, tot een niveau waar bijna niets tegen te doen is. Dit gaat ook bedrijven en instanties aan.
  9. Extremisten van alle aard krijgen meer-en-meer vat op het dagelijks leven en daarmee de veranderingen welke nodig zijn.
  10. De beredenerende mens ziet niet in (is naïef) dat deze eeuw (reeds binnen enige decennia) de mensheid door middel van al de bovengenoemde bedreigingen aanzienlijk bedreigd wordt.

external image RPB.png

Zie ook