Copy url from this page and replace it :
(translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).
Dit begrip gaat over de vele overeenkomsten en vergelijkingen van onbewuste (impliciete) gedachtengangen en bewuste (expliciete) gedachtengangen, ten behoeve van een beter inzicht (begrip) over het menselijke brein.

Samenvatting
Brain_Brodmann_blend.gif
Impliciete ontwikkeling.

Door het aanleren van een woordelijke taal wordt bij vrijwel alle mensen een 'beredenerend denken' ontwikkeld. Dit is een lineaire manier van denken, die eerst de woordelijke beredenering middels het bewustzijn in gedachten bewust laat worden, en daarna pas het bijbehorende begrip erover. Mensen die beelddenkend zijn, ervaren (begrijpen) méér dingen, en slaan daarbij de 'woordelijke beredenering' over. Er wordt dan direct van begrip naar begrip gegaan, of met een verzameling begrippen, wat een moment van bewustwording is van slechts fracties van seconden. Het onderbewustzijn reageert dan vrijwel gelijktijdig met de prikkel (waarneming, gedachtengang, gevoel) die het oproept. Bij de meeste mensen zijn echter denkstructuren ontwikkeld waarbij het bewustzijn het onderbewustzijn tegen- of weerhoudt er optimaal gebruik van te maken. Dit betreft dan een minder goed of een beter ontwikkelde intuïtie. Dit uit zich bij de meeste mensen in impliciete- en expliciete kenmerken.

Inleiding

Het is bij een doorgaans expliciete manier van denken moeilijk of niet mogelijk een totaalbegrip van een wereldbeeld of ander perspectief te verkrijgen, in de zin van dat het één geheel is. De expliciete (bewuste) manier van denken (beredeneren, begrijpen)zijn slechts afzonderlijke begrippen van beredeneringen tezamen, met slechts enkele (toegelaten) gevoelens die daarbinnen een verbindende factor zijn. De impliciete (onbewuste) manier van denken (intuïtie, begrijpen, intuïtie, begrijpen, ....) komt voort en wordt automatisch aangepast vanuit het geheugen. Doordat dit onbewuste processen betreft worden gevoelens voortdurend gebruikt om te associëren met gegevens / ervaringen die er op enigerwijs mee te maken hebben. Dit bewerkstelligt het dat het begrip binnen het denken één geheel vormt, zodat ook alle waarnemingen volledig begrepen worden, met een volledig begrijpen van de wereld. Het volledig doorvoeren, wat alleen onbewust kan geschieden, van dit begrip, is meestal alleen zo aanwezig bij mensen die op een bepaalde manier autistisch denken, zoals bij sommigen met het Aspergersyndroom.

Betoog

De respectievelijke tegengestelden van het impliciete en het expliciete hebben overeenkomende vergelijkingen, die het begrijpen als geheel o.a. mogelijk maken :

Impliciet :
 • onderbewustzijn, onbewust.
 • begrijpen door intuïtie en herkenning (geschiedt automatisch).
 • meerdere dingen tegelijk kunnen doen doordat het expliciete bewustzijn dat niet belet.
 • gevoelens merendeels hanteren / gebruiken.
 • vrouwelijk.
 • niet-gerichte, onbewuste, méér resulterende (opvallende) alertheid.
 • links georiënteerd (waar regels op van toepassing zijn / onderbouwingen aan de hand van ervaringen en het sociale / van het heden sterk de toekomst afleiden / belang van de flora en fauna inzien).
 • onderdrukt / noodgedwongen volgzaam zijn.
 • Denken en focus meer gericht op de inhoud, praktijk, ervaringen.
 • Discussies trachten te begrijpen of schikken.
 • verandering / aanpassing van gewoonten, naar het leven / omstandigheden.
 • niets aannemen dat niet eerst begrepen is.
 • een visie opbouwend (begrijpend) door continue veranderingen van begrippen, inclusief die over de visie.
 • het paraat hebben van een groot vocabulaire.
 • extravert.
 • progressief, veranderlijk.
 • natuurlijk gedrag, ongedwongen, eigen.
 • gelaatsexpressie veranderlijk, direct emoties tonend.
 • méér de gelaatsexpressie van anderen herkennend.
 • wat benodigd is wordt/is onbewust (automatisch) begrepen.
 • ontwikkeling geschiedt impliciet, en heeft structuur met samenhang.
 • voor alles open staan, om vervolgens mogelijk te veranderen.
 • breed perspectief.
 • niet materialistisch , minder geld.
 • sociaal ingesteld.
 • juist graag omgang met mensen die anders zijn / doen.
 • publiekelijk (bijvoorbeeld een omroep).
 • meer intuïtieve sporten, zoals rugby, tennis.
 • meer/eerder van intuïtieve muziek (geïmproviseerd).
 • meer gelijkend op een Nederlander.
 • WikiWiekie.
Expliciet :
 • bewustzijn, bewust.
 • begrijpen door te beredeneren (lineair, gefocust).
 • niet meerdere dingen tegelijk kunnen doen door het expliciete bewustzijn.
 • gevoelens merendeels tegen- of weerhouden en/of z'n doorwerking te laten hebben binnen het denken.
 • mannelijk.
 • gerichte, bewuste, minder resulterende (opvallende) alertheid.
 • rechts georiënteerd (op het toepassen van regels / te veel zakelijk, te weinig sociaal ingesteld / te veel toekomst baseren aan de hand van verleden, i.p.v. heden / niet het belang van flora en fauna inzien).
 • overheersend / toonaangevend zijn (niet altijd goed).
 • Denken en focus meer gericht op regels, systemen en systemen van regels.
 • Discussies reduceren tot de eigen reeds aanwezige beredeneringen.
 • doctrines en gewoonten.
 • aannemen dat iets zo is, middels een beredenering.
 • het expliciete denken vormt een vorm van kokervisie en vicieuze cirkel(gang).
 • literair ontwikkeld, en dat bewust samengevoegd uitend.
 • introvert.
 • conservatief, behoudend.
 • onnatuurlijk gedrag, gekunsteld, aangemeten houding.
 • gelaatsexpressie in bedwang, niet bepaalde emoties uitend.
 • mínder de gelaatsexpressie van anderen herkennend.
 • benodigd : "out-of-the-box-denken".
 • ontwikkeling geschiedt expliciet, en is een bundeling van afzonderlijke specificaties.
 • meer het eigene hanteren / verdedigen, egocentrisch.
 • in meer of mindere mate een kokervisie.
 • materialistisch, meer geld.
 • zakelijk ingesteld.
 • vreemde personen afkeuren / veroordelen / van distantiëren / wantrouwen.
 • commercieel (bijvoorbeeld een omroep).
 • meer beredenerende sporten, zoals voetbal.
 • meer/eerder van gecomponeerde muziek houdend.
 • meer gelijkend op bijv. een Amerikaan en in extreme mate, maar onder grote dwang zo ontwikkeld, een Noord-Koreaan..
 • Wikipedia, Wikisage
Notabene : Het bovengenoemde is over het algemeen gesproken en zijn telkens uitersten van elkaar.

Actueel voorbeeld

Eensgezind eenduidig
Een sprekend blijk van het expliciete, beredenerende (lees : eenduidig, slechts samenvattingen hanterend, niet door-en-door begrijpend) denken is het huidige (april 2012) politieke geblunder, wel te verstaan als rechts geblunder. Weken lang zijn de afzonderlijk rechts georiënteerde partijleiders in overleg, om Nederland uit de noodsituatie te redden waarin het verkeert. Bijna zijn de gespecialiseerde politici tot een bepaald eindbesluit gekomen, blijken ze plotsklaps toch niet eensgezind te zijn over een bepaald eenduidig te noemen detail. Blijkbaar zijn er dus regels en letters besproken, doch niet hetgeen tussen de letters staat oftewel wat de regels verbindt oftewel de onderbouwing van dat alles. Dat de ene dat onverwacht op tafel gooide, en de anderen dat niet eerder kenbaar hadden gemaakt, doet hun allen overduidelijk rechts van aard blijken, om maar niet te spreken van hun kenmerkende zwartepiet toespelen. Wat hier blijkt, is de manier van denken, communiceren en vervolgens gebrekkig begrijpen tevoren.

Zie ook

 • Niet-declaratief geheugen (impliciet geheugen).

Referenties