Copy url from this page and replace it :(translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).
Het begrip behoefte(n) kan op meerdere manieren opgevat worden :
 • Het/een gebrek aan het nodige / nood (bijvoorbeeld : niet in eigen behoeften kunnen voorzien : eigen onderhoud).
 • De/een verlangen(s) naar hetgeen men mist (gemis) / innerlijke drang tot iets.
 • Benodigdheden (bijvoorbeeld : de dagelijkse behoeften, of : zijn behoeften doen : gevoeg).

De mens heeft een oneindig veel (verschillende) behoeften. Men kan ze als volgt indelen :
 1. primaire behoeften : voedsel, kledij, onderdak, sex. Deze behoeften zijn verzadigbaar en veranderen met de beschavingsgraad, de leeftijd, het ras, het geslacht.
 2. secundaire behoeften (=sociale behoeften): onderwijs, cultuur, sport. Deze behoeften zijn afhankelijk van de beschavingsgraad; ze zijn aanstekelijk, onderling vervangbaar en heel vaak irrationeel. In onze samenleving tenderen de sociale behoeften van het individuele naar het collectieve. Het betreft niet alleen de behoefte aan veiligheid, aan infrastructuur, aan recreatie, steeds meer is in de zorg voor bijvoorbeeld verpleging of pensioen, een tendens naar individualisering ontstaan.
 3. tertiaire behoeften (= luxe-behoeften): verre reizen.

Behoeften kunnen ook toekomstig zijn, zoals voorzieningen voor de oude dag.
Kenmerken:
 1. aantal is onbegrensd, bijvoorbeeld : ontwikkeling
 2. verzadigbaar, bijvoorbeeld : primaire behoeften, zoals voeding
 3. veranderlijk, bijvoorbeeld : leeftijd, geslacht, afkomst
 4. vervangbaar of substitueerbaar, bijvoorbeeld : keuzes

Referentie

 • Wikisage : Behoefte (htt p://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Behoeften&oldid=51685).