Copy url from this page and replace it :
(translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).

aantoonbaarheid.png
De aantoonbaarheid van iets, oftewel iets betreffend dat aantoonbaar is, is alles dat direct of indirect waarneembaar is, en waar een wetenschappelijke verklaring aan te geven is, danwel is uit te leggen naar huidig aanvaardbare normen van begrip. Al dat middels geschriften is doorgegeven in de loop der tijd, moet op zich door andere geschriften worden bevestigd als zijnde korrekt, en zodanig passen in het huidige geheel van wetenschappen. Het is dan ook van belang de samenhang van de verschillende perspectieven in te zien, om de afzonderlijke aantoonbaarheden binnen één geheel (de natuur) te begrijpen.
Ook is er zeer veel aantoonbaar buiten onze planeet (dampkring), waaronder veel hemellichamen die nog wel waarneembaar aantoonbaar zijn, maar niet aantoonbaar niet meer bestaan. Van al wat aantoonbaar is inzake het heelal, is de planeet Aarde zo'n klein onderdeeltje, en zijn er nog onvoorstelbaar veel andere planeetjes, dat het bijna onvoorstelbaar is dat de planeet Aarde de enige is met leven. Dat moet echter ook nog aangetoond worden.
Het komt er veelal op neer dat de beredeneringen die er al zijn minder waarde moeten krijgen, om bepaalde inzichten en begrippen te verkrijgen (expliciet aanschouwen = expliciet onthouden = begrippen zonder samenhang).

Belangrijke stelling : aannames zijn niet aantoonbare zaken, oftewel wordt ervan uitgegaan dat het zo is.

Referenties