Copy url from this page and replace it :
(translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).
Mensen worden zich bewust van waarnemingen óf gedachten aangaande waarnemingen, doordat deze oprijzen binnen het bewustzijn. Dit kan geschieden door het bewustzijn zelf of bewustworden vanuit het onderbewustzijn. Dit bewustworden vanuit het onderbewustzijn noemt men veelal intuïtie danwel eerdere bewuste gedachtegangen waar niet meer aan gedacht was oftewel welke vergeten waren. Al-met-al zijn dit interacties tussen het onderbewustzijn en het bewustzijn welke terloops danwel plotsklaps totstandkwamen.

Een vergelijkbaar en daardoor veelal verward verschijnsel is sommige vormen van bewustmaking. Namelijk de bewustmakingen welke zich voordoen als onbewuste bewustwording. Sommige mensen maken namelijk gebruik van andermans onderbewustzijn, door bewust iets te doen of te laten danwel te laten gebeuren, zodat de ander(en) zich bewustwordt van iets dat die denkt onbewust waar te nemen. Dit kan iets non-verbaals zijn of iets verbaals, zoals bijvoorbeeld een bepaalde mededeling ("tussen neus en lippen door"). Diegene maakt dan dus iets bewust en doet alsof die dat níet bewust kenbaar maakt. De ander denkt datgeen dus terloops bewust te worden, ervan uit gaande dat het níet bewust kenbaar werd gemaakt. Het gevolg en dus de gehele bedoeling van het gebeuren is dat er een bepaalde conclusie getrokken wordt met een gevolg waar het initiatief en dus de intenties om begonnen.

Veelal gebeurt dit "tussen neus en lippen door", doch zijn er ook zogenoemde manipulators waarbij dergelijke communicatie "dagelijkse kost" of "gesneden koek" is. In uitzonderlijke gevallen zijn er ook mensen welke de manipulators kunnen manipuleren.