Copy url from this page and replace it :
(translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).
Brein kan verwijzen naar:
 • Hersenen (hersens), een orgaan in het hoofd van een organisme.
 • Verstand (bijvoorbeeld : een helder brein).
  • Meesterbrein, buitengewoon scherpzinnig verstand of de persoon met dergelijk verstand.
  • Elektrisch brein (computer), een elektrisch werkende machine voor langdurige, ingewikkelde berekeningen enz.
 • Een leider.
 • Een ontwerper.
 • BREIN, stichting : Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland.


Het brein van een mens omvat aantoonbaar de volgende 5 componenten :
 1. bewustzijn
 2. onderbewustzijn
 3. gevoel
 4. korte termijngeheugen
 5. lange termijngeheugen
begrip van de intelligentie.jpg
Van het midden uit : Het brein met de 5 componenten, het waarnemen met de 5 zintuigen, het herkennen cq. begrijpen binnen de 8 facetten van de meervoudige intelligentie, de componenten welke het IQ vormen en de totale intelligentie welke wordt aangegeven met het IQ.

Deze 5 factoren tezamen maken wat het brein is, mits, zoals bij vrijwel alle organismen, de sapstromen stromen. Het brein begint zich bij de foetus te ontwikkelen halverwege de zwangerschap en stopt daarmee wanneer het bloed niet meer door de hersenen gepompt wordt, en er dus geen zenuwcellen meer actief kunnen zijn en er geen chemische processen meer kunnen plaatsvinden. Binnen het gehele brein is er geen ander omvattend geheel, wat het maakt dat de dood slechts de dood is oftewel is het leven van diegene gestopt, alsook de bijdrage aan het leven (op zich). Wat slechts rest zijn de sporen van dat leven en herinneringen in het brein van anderen.

Deze omschrijving van wat het brein nu precies is, kan ieder mens begrijpen, ook die velen die andere aannames hanteren, zoals over de zogenaamde ziel of geest, die dus niet blijkt te bestaan (immers zijn de vijf genoemde componenten alomvattend en binnen een kort tijdsbestek door elk persoon te begrijpen / in te zien). Nu de werkelijke werking van het brein aangetoond is, kunnen deze aangenomen waarheden achterwege gelaten worden, temeer anders de reeds ontstane tunnelvisies (in veelvoud) verworden tot wanen, te weten geloofswanen. Dat er dus géén voortzetting is ná de dood, houdt eveneens in dat er dus ook niet zoiets is als een Hemel of een Dag des Oordeels alsook niet zoiets als reïncarnatieof een vorig leven. Simpelgezegd kunnen de betreffende aannames, die per definitie onzeker van aard zijn, worden vervangen door wat zeker is.


Voorbeeld : Denk aan de school waarop gezeten is > Denk aan iemand anders op die school > Denk aan het gevoeligste/leukste/minst leukste dat met diegene te maken heeft > Is die situatie in het heden nogsteeds zo ?
Aantoonbaarheden : Lange termijngeheugen, onderbewustzijn, gevoel, korte termijngeheugen, bewustzijn (alles binnen een kort tijdsbestek, alomvattend). Het feit dat een ieder dit zo kan ervaren en dat de genoemde 5 componenten reeds uitgebreid zijn aangetoond, toont aan dat dit zo is. Te realiseren is dat men dit pas ook met zekerheid zo inziet wanneer men zich niet aan andere overtuigingen blijft vasthouden oftewel out-of-the-box-denkt. Heus is dit wishful thinking een begrijpelijke manier van denken, hopen en vooral overtuigd zijn, met name wanneer men er van uit gaat familie en andere geliefden weder te zien, doch blijkt dit alles met zekerheid niet zo te zijn of te gebeuren,

Uitdrukkingen :
 • "Het brein achter deze roofoverval is nog niet gepakt, wel zijn de uitvoerders allen ingerekend".
 • "Breinbaas" : Geweldig knappe man / De hersenen, leiding van een bedrijf.
 • "Breinbreker" : Zware intellectuele opgave, moeilijke puzzel.

Zie ook


Referentie

* Geschiedenis Wikisage (http:// nl.wikisage.org/w/index.php?title=Brein&oldid=68961).