Copy url from this page and replace it :
(translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).
Gedragswetenschap is een overkoepelende benaming voor wetenschappen die zich toeleggen op de studie van het menselijk gedrag.
In Nederland wordt de term gedragswetenschappen vooral gebruikt als onderverdeling van sociale wetenschappen.
In Vlaanderen is dat niet het geval. De term gedragswetenschappen is ruimer dan de sociale wetenschappen.

Onder gedragswetenschappen worden gerekend :
  • antropologie - de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het menselijk gedrag bij culturen van niet-westerse volken in al hun aspecten
  • economie - de wetenschap die zich bezighoudt met het "economisch gedrag" van de mens: de behoeftebevrediging met inzet van (schaarse) middelen.
  • rechtsgeleerdheid - de wetenschap die zich bezighoudt met kennis of studie van het recht. Het vastleggen en verantwoorden van formele gedragsregels.
  • criminologie - bestudeert het (maatschappelijk) "afwijkend" gedrag
  • politieke en sociale wetenschap. Deze wetenschappen houden zich bezig met de studie van het tot stand komen, het voeren en de effecten van het overheidsbeleid.
  • sociologie - bestudeert het sociaal gedrag en sociaal handelen van de mens in de samenleving
  • communicatiewetenschap - de wetenschap die menselijke communicatie en de effecten daarvan op het gedrag onderzoekt
  • psychologie - de wetenschappelijke studie van het gedrag en de mentale processen
  • pedagogiek - de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het veranderproces/leerproces binnen een (opvoedings)relatie.

De twee persoonlijke factoren die van belang zijn bij elk persoon
Doorslaggevend voor het gedrag bij ieder persoon is de aanwezige emotionele intelligentie, welke bestaat uit de intrapersoonlijke- en de interpersoonlijke intelligentie (2 van de 8 vormen van intelligentie binnen de meervoudige intelligentie, welke elk persoon in een bepaalde vorm in zich aanwezig heeft). Zoals voor elk van deze vormen van intelligentie geld, is er bij de geboorte reeds een bepaalde aanleg of mogelijk talent aanwezig, die zich in de loop der jaren meer of minder kan ontwikkelen. Dit hangt afgezien van de eigen wil en interesses grotendeels af van omgevingsfactoren zoals opvoeding, scholing, sociaal leven, werk en bijvoorbeeld ook de maatschappij waar iemand in leeft / opgroeit. De intrapersoonlijke intelligentie betreft alle inzichten betreffend een persoon zelf, de interpersoonlijke intelligentie betreffend anderen. Hierbij is er een wisselwerking van inzichten aangaande het introverte (naar zichzelf kijkend en zich vergelijkend) en het extraverte (naar anderen kijkend en vergelijkend). Dit kunnen verbale- en non-verbale aspecten zijn, maar ook gevolgelijke inzichten daarover, waardoor iemand mogelijk iets verandert aan z´n eigen gedrag cq. uitingen óf mogelijk juist niet. Veelal heeft dit met bepaalde gevoelens danwel een bepaalde gevoeligheid te maken. Over het algemeen zijn bepaalde normen-en-waarden in een samenleving het meest doorslaggevend op het gedrag van mensen oftewel waardeert men over het algemeen een zogenoemd normaal gedrag.

Overlappingen

  • Biologie bevat de studie van het "dierlijk" gedrag, wat ook parallellen met het menselijk gedrag omvat.

Referentie

* Geschiedenis Wikisage (http www .nl.wikisage.org/w/index.php?title=Gedragswetenschap&oldid=20232).