Recent Changes

Monday, March 14

 1. page SjorsXY edited Gebruiker:SjorsXY Copy url from this page and replace it : (translate to English).(translate t…

  Gebruiker:SjorsXY
  Copy url from this page and replace it :
  (translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).

  Hallo, ik ben SjorsXY (ook wel Sjors of Georg genoemd), en kom uit Leeuwarden, wat in Friesland is gelegen. Ik heb het Aspergersyndroom en ben beelddenkend wat mij de beschikking geeft over een zeer breed perspectief aan inzichten, wat ik graag deel met anderen. Door dit Aspergersyndroom spreek / vertel / verduidelijk ik vanuit een begrijpend denken, wat in mijn geval betekent dat ik letterlijk (anderen) alles begrijp dat ik weet. Dit houdt ook in dat er niets in mijn hoofd is en komt dat ik niet begrijp, althans niet binnen mijn denken. Wel worden dergelijke dingen apart onthouden (ik noem dat meestal "op de plank (laten) leggen/liggen."), totdat er een nieuw gegeven / verklaring / overtuiging zich voordoet. Dit is dan een totaal andere insteek, gezien ik de meeste gebaande paden reeds begrijp. Vanuit hoe ik ben, met o.a. m'n Aspergersyndroom, begrijp ik veel in deze wereld volledig, en zonder twijfel, waar veel anderen anders over denken. "Alles begrijpen" is in deze dus "alles begrijpen dat je weet" (niet-beredenerend). Ik realiseer me dat ik bij mensen zonder dit syndroom gestoord, hoogmoedswaanzinnig en/of verwaand overkom, en dat het moeilijk voor beredenerende denkers is om dit te begrijpen. Die (algemeen aangeleerde) ontwikkeling van het menselijke brein verkrijgt die beredenerende manier van denken, doordat het aanleren van een woordelijke taal dat bewerkstelligt. In mijn geval ben ik beelddenkend en kan m'n onderbewustzijn en m'n bewustzijn combineren. Dit houdt in dat ik nagenoeg gelijktijdig aan een bepaalde prikkel automatisch de best mogelijke reactie / antwoord / gevoel verkrijg. Ik hoef dan niet bewust na te denken, immers is alles dat ik begrijp al eens overdacht, wat inhoudt dat mijn onderbewustzijn onder meer mijn bewustzijn omvat, en ik me bewust ben van wat onbewust geuit (bewegen, gedrag en denken) wordt. Daarbij kan ik terstond reageren of anticiperen. Mijn gedachten zijn één geheel, waarbij alles bij elkaar past of hoort en meestal afhankelijk is van elkaar. Omdat alles begrepen is komen onzekerheden of anderzijds niet in het geheel van begrippen passende items aan, zeg maar (zie ook : het bewuste pedante uiten ervan). Uiteraard moet elk mens zelf afwegen wat en hoe te doen-en-te-laten, echter kan ik zeggen dat het beter is eerst de dingen te begrijpen alvorens het te beredeneren (dat kan altijd nog, wat moeilijker te doen is vanuit een beknopt begrip met weinig tot geen houvast, waarbij het uiten van de beredenering zwaarder weegt dan het volledig begrijpen (doordrongen geraken) van wat begrepen moet worden (vreemdgenoeg). Het wordt een autistische manier van denken genoemd, wat qua begrip wordt gevoedt door de meeste autisten die hun emotionele intelligentie moeilijk blijken te ontwikkelen, maar vaak wel andere perspectieven binnen de meervoudige intelligentie, wat vervolgens bepaalde talenten opgeleverd kan hebben. Dit alles was een uiting van wat ik begrijp, niet een citering van beredeneringen. Dit moesten nu echter wél beredeneringen zijn, om het de meeste mensen te kunnen laten begrijpen. Begrijpt u ?
  Nadere verklaring : De oorzaak van hetgeen ik begrijp is in mijn geval de erfelijke factoren van mijn beide ouders. De ene heeft eveneens het Aspergersyndroom, maar is ook een HSP-er én heeft meerdere traumatische ervaringen gehad, de andere hanteert amper gevoelens vanwege dat dat überhaupt niet aangeleerd is, en wat zelfs versterkt is door vanaf zijn 17e jaar in het leger te gaan en daar meer dan 40 jaar te blijven, waar het destijds gewoon was geen emoties te tonen, wat onderdeel was van de militaire training. De ene is dus overgevoelig en intuïtief, en de ander hanteert geen gevoelens en is uiterst beredenerend (rechtlijnig, expliciet), wat mij naast mijn aanleg ook gedurende mijn opvoeding en ontwikkeling die beide uitersten aangaande psychologie deed begrijpen (herkennen). Dit heeft het onder meer gemaakt dat ik in eerste instantie mezelf volledig begrijp, maar doordat die beide uitersten óók in mij aanwezig zijn, ook andere personen begrijp (herken). Naast karaktereigenschappen is ook een bepaalde intelligentie overduidelijk aanwezig bij mijn verwanten, wat eveneens de erfelijkheid aantoont. Het zijn dan ook die diverse tegengestelden die de mens een volledig begrip kunnen brengen, wat impliceert dat een bepaald perspectief of visie in een zekere richting dat nooit zal verkrijgen, wat niet wegneemt dat het-één-en-ander wél begrepen kan worden.
  (view changes)
  6:37 am
 2. page SjorsXY edited Gebruiker:SjorsXY Hallo, ik ben SjorsXY (ook wel Sjors of Georg genoemd), en kom uit Leeuwarden…

  Gebruiker:SjorsXY
  Hallo, ik ben SjorsXY (ook wel Sjors of Georg genoemd), en kom uit Leeuwarden, wat in Friesland is gelegen. Ik heb het Aspergersyndroom en ben beelddenkend wat mij de beschikking geeft over een zeer breed perspectief aan inzichten, wat ik graag deel met anderen. Door dit Aspergersyndroom spreek / vertel / verduidelijk ik vanuit een begrijpend denken, wat in mijn geval betekent dat ik letterlijk (anderen) alles begrijp dat ik weet. Dit houdt ook in dat er niets in mijn hoofd is en komt dat ik niet begrijp, althans niet binnen mijn denken. Wel worden dergelijke dingen apart onthouden (ik noem dat meestal "op de plank (laten) leggen/liggen."), totdat er een nieuw gegeven / verklaring / overtuiging zich voordoet. Dit is dan een totaal andere insteek, gezien ik de meeste gebaande paden reeds begrijp. Vanuit hoe ik ben, met o.a. m'n Aspergersyndroom, begrijp ik veel in deze wereld volledig, en zonder twijfel, waar veel anderen anders over denken. "Alles begrijpen" is in deze dus "alles begrijpen dat je weet" (niet-beredenerend). Ik realiseer me dat ik bij mensen zonder dit syndroom gestoord, hoogmoedswaanzinnig en/of verwaand overkom, en dat het moeilijk voor beredenerende denkers is om dit te begrijpen. Die (algemeen aangeleerde) ontwikkeling van het menselijke brein verkrijgt die beredenerende manier van denken, doordat het aanleren van een woordelijke taal dat bewerkstelligt. In mijn geval ben ik beelddenkend en kan m'n onderbewustzijn en m'n bewustzijn combineren. Dit houdt in dat ik nagenoeg gelijktijdig aan een bepaalde prikkel automatisch de best mogelijke reactie / antwoord / gevoel verkrijg. Ik hoef dan niet bewust na te denken, immers is alles dat ik begrijp al eens overdacht, wat inhoudt dat mijn onderbewustzijn onder meer mijn bewustzijn omvat, en ik me bewust ben van wat onbewust geuit (bewegen, gedrag en denken) wordt. Daarbij kan ik terstond reageren of anticiperen. Mijn gedachten zijn één geheel, waarbij alles bij elkaar past of hoort en meestal afhankelijk is van elkaar. Omdat alles begrepen is komen onzekerheden of anderzijds niet in het geheel van begrippen passende items aan, zeg maar (zie ook : het bewuste pedante uiten ervan). Uiteraard moet elk mens zelf afwegen wat en hoe te doen-en-te-laten, echter kan ik zeggen dat het beter is eerst de dingen te begrijpen alvorens het te beredeneren (dat kan altijd nog, wat moeilijker te doen is vanuit een beknopt begrip met weinig tot geen houvast, waarbij het uiten van de beredenering zwaarder weegt dan het volledig begrijpen (doordrongen geraken) van wat begrepen moet worden (vreemdgenoeg). Het wordt een autistische manier van denken genoemd, wat qua begrip wordt gevoedt door de meeste autisten die hun emotionele intelligentie moeilijk blijken te ontwikkelen, maar vaak wel andere perspectieven binnen de meervoudige intelligentie, wat vervolgens bepaalde talenten opgeleverd kan hebben. Dit alles was een uiting van wat ik begrijp, niet een citering van beredeneringen. Dit moesten nu echter wél beredeneringen zijn, om het de meeste mensen te kunnen laten begrijpen. Begrijpt u ?
  Nadere verklaring : De oorzaak van hetgeen ik begrijp is in mijn geval de erfelijke factoren van mijn beide ouders. De ene heeft eveneens het Aspergersyndroom, maar is ook een HSP-er én heeft meerdere traumatische ervaringen gehad, de andere hanteert amper gevoelens vanwege dat dat überhaupt niet aangeleerd is, en wat zelfs versterkt is door vanaf zijn 17e jaar in het leger te gaan en daar meer dan 40 jaar te blijven, waar het destijds gewoon was geen emoties te tonen, wat onderdeel was van de militaire training. De ene is dus overgevoelig en intuïtief, en de ander hanteert geen gevoelens en is uiterst beredenerend (rechtlijnig, expliciet), wat mij naast mijn aanleg ook gedurende mijn opvoeding en ontwikkeling die beide uitersten aangaande psychologie deed begrijpen (herkennen). Dit heeft het onder meer gemaakt dat ik in eerste instantie mezelf volledig begrijp, maar doordat die beide uitersten óók in mij aanwezig zijn, ook andere personen begrijp (herken). Naast karaktereigenschappen is ook een bepaalde intelligentie overduidelijk aanwezig bij mijn verwanten, wat eveneens de erfelijkheid aantoont. Het zijn dan ook die diverse tegengestelden die de mens een volledig begrip kunnen brengen, wat impliceert dat een bepaald perspectief of visie in een zekere richting dat nooit zal verkrijgen, wat niet wegneemt dat het-één-en-ander wél begrepen kan worden.

  (view changes)
  6:35 am

Wednesday, January 6

 1. page psychische aandoening edited Copy url from this page and replace it :(translate to English).(translate to Danish).(translate to…
  Copy url from this page and replace it :(translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).
  Een Psychische aandoening of psychische stoornis wordt veroorzaakt door bepaalde (verkeerde) verbindingen (associaties) in de hersenen, tijdens denkprocessen (inclusief de verwerking van bijbehorende gevoelens). Een stoornis kan ook pervasief zijn, en dus z'n doorwerking hebben op alle delen van de hersenen (doordringend). Een psychische aandoening hoeft niet als psychische problemen ervaren te worden, maar mogelijk wel zo overkomen bij anderen, wat dan een vorm van begeleiding wenselijk maakt. Psychische aandoeningen kunnen ontstaan of veroorzaakt worden tijdens het leven, maar kunnen ook aangeboren en/of erfelijk zijn. Verder kunnen het in-meer-of-mindere-mate tijdelijke aandoeningen zijn, en ook chronische aandoeningen (blijvend).
  Psychische aandoeningen worden beschreven in de medische literatuur. Het boekwerk van Kaplan en Sadock wordt beschouwd als een referentiewerk in de psychiatrie. De DSM, omvat een classificatiesysteem van psychische afwijkingen met telkens een definitie, diagnostische criteria en differentiële diagnose van de beschreven groep psychische afwijkingen.
  (view changes)
  6:19 am
 2. page psychische aandoening edited ... Het coderingshandboek van de wereldgezondheidsorganisatie, omschrijft in de ICD10 Hoofdstuk V …
  ...
  Het coderingshandboek van de wereldgezondheidsorganisatie, omschrijft in de ICD10 Hoofdstuk V eveneens de definitie van iedere cluster en geeft de ICD-10 code en definitie voor iedere psychische afwijking.
  Deze handboeken berusten op een ruime medische consensus en bepalen wanneer gedrag dermate afwijkend is dat men kan spreken van een psychische aandoening, en in welke categorie.
  ...
  hypnotherapie, etc.
  Verschillende vormen van stoornissen
  Doordat het brein onder meer het bewustzijn en het onderbewustzijn omvat, zijn psychische aandoeningen daar eveneens in onder te verdelen :
  ...
  "Stoornissen van het onderbewustzijn" : schizotypische persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie, borderline persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis, klinische depressiviteit, manie, autismespectrum, syndroom van Gilles de la Tourette.
  Referenties
  Geschiedenis Wikisage ( htt p://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Psychische_aandoening&oldid=58473 )

  (view changes)
  6:19 am
 3. page psychische aandoening edited Een Psychische aandoening of psychische stoornis wordt veroorzaakt door bepaalde (verkeerde) verbi…
  Een Psychische aandoening of psychische stoornis wordt veroorzaakt door bepaalde (verkeerde) verbindingen (associaties) in de hersenen, tijdens denkprocessen (inclusief de verwerking van bijbehorende gevoelens). Een stoornis kan ook pervasief zijn, en dus z'n doorwerking hebben op alle delen van de hersenen (doordringend). Een psychische aandoening hoeft niet als psychische problemen ervaren te worden, maar mogelijk wel zo overkomen bij anderen, wat dan een vorm van begeleiding wenselijk maakt. Psychische aandoeningen kunnen ontstaan of veroorzaakt worden tijdens het leven, maar kunnen ook aangeboren en/of erfelijk zijn. Verder kunnen het in-meer-of-mindere-mate tijdelijke aandoeningen zijn, en ook chronische aandoeningen (blijvend).
  Psychische aandoeningen worden beschreven in de medische literatuur. Het boekwerk van Kaplan en Sadock wordt beschouwd als een referentiewerk in de psychiatrie. De DSM, omvat een classificatiesysteem van psychische afwijkingen met telkens een definitie, diagnostische criteria en differentiële diagnose van de beschreven groep psychische afwijkingen.
  Het coderingshandboek van de wereldgezondheidsorganisatie, omschrijft in de ICD10 Hoofdstuk V eveneens de definitie van iedere cluster en geeft de ICD-10 code en definitie voor iedere psychische afwijking.
  Deze handboeken berusten op een ruime medische consensus en bepalen wanneer gedrag dermate afwijkend is dat men kan spreken van een psychische aandoening, en in welke categorie.
  Psychische aandoeningen worden behandeld met psychofarmaca, psychotherapie, hypnotherapie, etc.
  Verschillende vormen van stoornissen
  Doordat het brein onder meer het bewustzijn en het onderbewustzijn omvat, zijn psychische aandoeningen daar eveneens in onder te verdelen :
  "Stoornissen van het bewustzijn" : paranoïde persoonlijkheidsstoornis, schizoïde persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis, theatrale persoonlijkheidsstoornis, ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis, CD, ADHD, ADD, ODD, waanstoornis, ziekten : dementie, ziekte van Alzheimer.
  "Stoornissen van het onderbewustzijn" : schizotypische persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie, borderline persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis, klinische depressiviteit, manie, autismespectrum, syndroom van Gilles de la Tourette.
  Referenties

  (view changes)
  6:16 am
 4. 5:56 am
 5. 5:52 am
 6. 5:48 am

More